Regulamin

REGULAMIN PRZEWOŹNIKA

Obowiązujący w:

P.U.H Radex U. Typa Sp. j.
Krośnieńska 7
11-130 Orneta
NIP: 734-199-57-35

Spis treści :

 • Ogólne warunki
 • Rezerwacje telefoniczne
 • Rezerwacje on-line
 • Bilety
 • Program lojalnościowy
 • Płatności
 • Zwrot należności za bilety
 • Bagaż
 • Naruszenie porządku
 • Przewożenie zwierząt
 • Obowiązki przewoźnika
 •  

  Definicje

  1. Bilet elektroniczny - bilet wybranego przewoźnika, nabyty i wydrukowany przez Klienta za pośrednictwem strony www.radex.net.pl

  2. Użytkownik - użytkownik portalu, osoba pełnoletnia korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu, lub złożenia zamówienia na rezerwację.

  3. Pasażer - osoba pełnoletnia korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

  4. Przewoźnik - wybrana przez Klienta firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów, na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób.

  I. Ogólne warunki

  1. Każda osoba rejestrująca się na stronie, dokonująca zakupu biletu lub korzystająca z usług firmy Radex akceptuje w pełni niniejszy regulamin.

  2. Pasażer zawiera umowę przejazdu poprzez nabycie  biletu.

  3. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem lub za pisemną zgodą rodzica.

  4. Pasażer zobowiązany jest stawić się na przystanku co najmniej 10 minut przed odjazdem autobusu.

  5. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy, a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie odpowiednimi przepisami.

  6. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniony jest kierowca oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia.

  7. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę lub obsługę autobusu.

  8. W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 55 24 21 589 w godzinach pracy biura lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym:

  PUH Radex U.Typa Sp. Jawna

  Ul. Krosnieńska 7

  11-130 Orneta

  9. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu lub wyprosić z autokaru pasażera, który:

  a) Nie przestrzega regulaminu

  b) Jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków)

  c) Będąc rodzicem lub opiekunem podróżującym z dzieckiem nie zapewni dziecku fotelika ochronnego lub innego urządzenia do przewożenia dzieci wymaganych prawem

  d) Nie przestrzega poleceń i instrukcji wydawanych przez obsługę autokaru

  e) Jego zachowanie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo i komfort podróży współpasażerów, w szczególności przewoźnik ma prawo do odmówienia przewozu osobie, która:

  - poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się wulgarnie, napastliwie lub agresywnie,

  - posiada lub ukrywa jakąkolwiek broń

  - jest zarażony wirusem, który zgodnie z oceną Przewoźnika, może spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia pozostałych Pasażerów.

  f) nie posiada lub odmawia okazania wymaganych, niezbędnych do podróżowania dokumentów.

  10. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonywaniem umowy przewozu należy kierować listownie na adres :

          PUH Radex U.Typa Sp.Jawna
          Ul. Krośnieńska 7
          11-130 Orneta

  11. Adres email użytkownika serwisu może być wykorzystywany w celach marketingowych oraz do kontaktu z klientem.

  12. Zabrania się spożywania i przewożenia ciepłych posiłków na pokładzie autokaru.

  13. Dane zebrane w procesie rejestracji i zakupu są chronione i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

  14. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przewozu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 133 z 1997r., poz.883).

   II.                      Rezerwacje telefoniczne

  1. Rezerwacja telefoniczna przyjmowana jest w godzinach 6:00 – 22:00

  2. Rezerwację składać można pod podanymi na stronie internetowej przewoźnika numerami telefonów.

  3. Złożona rezerwacja telefoniczna traci swoją ważność na 10 minut przed odjazdem autokaru.

  4. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia rezerwacji.

  5. Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji w przypadku:

  a) braku miejsc na dany kurs

  b) zbyt późnego złożenia rezerwacji

  c) nieobecności pasażera na poprzednim kursie, na który złożył rezerwację nie odwołując jej przed odjazdem autokaru

  d) niestosowania się do niniejszego regulaminu

  6. Podczas rezerwowania telefonicznego miejsca w autokarze pasażer zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu niezbędny do weryfikacji oraz nagłego skontaktowania się z pasażerem.

  7. W celu weryfikacji oraz możliwości skontaktowania się w nagłym przypadku z pasażerem przewoźnik może zażądać podania numeru telefonu komórkowego do pasażera.

  8. Każdy pasażer może zarezerwować na swoje nazwisko tylko jedno miejsce.

  9.Każdy pasażer może zarezerwować na swoje nazwisko miejsce na jedną godzinę odjazdu.

  10. Przewoźnik nie zwraca użytkownikowi jakichkolwiek kosztów związanych ze złożeniem rezerwacji.

   III.                 Rezerwacje on-line

  1.Rezerwacja on-line jest dostępna 24h na dobę pod adresem 

  2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za awarie strony www, które uniemożliwiają zawarcie umowy przewozu w systemie rezerwacji on-line.

  3. Do złożenia rezerwacji konieczne jest zarejestrowanie się na stronie, które wymaga podania informacji takich jak:

  - imię i nazwisko

  - adres email, który będzie wykorzystywany jako login przy kolejnych losowaniach

  - hasło dostępu do konta użytkownika

  - numer telefonu

  4. Rezerwacja złożona za pośrednictwem strony www wygasa we wskazanym przez Przewoźnika terminie.

  5. W celu założenia rezerwacji użytkownik podaje następujące informacje:

  - kurs, czyli kierunek podróży
  - datę podróży
  - godzinę odjazdu
  - przystanek początkowy
  - przystanek końcowy

  6. Pasażer otrzymuje na podany adres przypomnienie o wygaśnięciu rezerwacji oraz możliwości wykupu biletu, by zapewnić sobie miejsce w autokarze na danym kursie.

  7.W uzasadnionych okolicznościami przypadkach, Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia rezerwacji.

  8. Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji w przypadku:

  a) braku miejsc na dany kurs

  b) zbyt późnego złożenia rezerwacji

  c) nieobecności pasażera na poprzednim kursie, na który złożył rezerwację nie odwołując jej przed odjazdem autokaru

  d) niestosowania się do niniejszego regulaminu

  9.  W celu weryfikacji oraz możliwości skontaktowania się w nagłym przypadku z pasażerem przewoźnik może zażądać podania numeru telefonu komórkowego do pasażera.

  10. Każdy pasażer może zarezerwować na swoje nazwisko tylko jedno miejsce. W przypadku, gdy pasażer chce zarezerwować miejsca dla kilku osób konieczne jest wykupienie biletów.

  11. Każdy pasażer może zarezerwować na swoje nazwisko miejsce na jedną godzinę odjazdu.

  12. Przewoźnik nie zwraca użytkownikowi jakichkolwiek kosztów związanych ze złożeniem rezerwacji.

  IV.                 Bilety

 • Zakup biletu elektronicznego odbywa się 24 h na dobę za pośrednictwem strony 
 • Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za awarie strony www, które uniemożliwiają zawarcie umowy przewozu w systemie on-line.
 • Bilet zakupiony on-line traktuje się jak zwykły bilet.
 • W celu zakupienia biletu należy na stronie   wybrać odpowiednią opcję w zakładce „kup bilet”.
 • Do zakupu biletu nie jest wymagana rejestracja, jednak jej brak wykluczy użytkownika z ewentualnego uczestnictwa w programie lojalnościowym.
 • Po wypełnieniu takich pól jak:

 • - imię i nazwisko
  - adres email
  - kurs
  - datę podróży
  - godzinę odjazdu
  - przystanek początkowy
  - przystanek końcowy
  - typ biletu

  1. Użytkownik może przejść do wyboru płatności i realizacji zapłaty.
  2. Użytkownik zostaje przeniesiony na bezpieczną stronę płatności, gdzie może wybrać  bank, w którym posiada konto lub zdecydować się na płatność kartą płatniczą.
  3. Po zaakceptowaniu zamówienia, użytkownik otrzyma na podany wcześniej email wiadomość z załącznikiem w postaci biletu elektronicznego do wydruku (w formacie PDF).
  4. Pasażer powinien niezwłocznie po zakupie biletu sprawdzić prawidłowość treści
  5. Okazanie biletu obsłudze autokaru nie jest niezbędne do przejazdu danym kursem. Pasażer , który nie posiada wydrukowanego biletu powienien znać unikalny kod biletu, indywidualny dla każdego z biletów.
  6. Na bilecie znajduje się unikalny numer ID, według którego sprawdzane będą bilety przez obsługę autokaru.
  7. Bilet stanowi potwierdzenie zakupu i jest podstawą do wystawienia faktury.
  8. Bilety można również zakupić w Punkcie Sprzedaży Biletów firmy Radex znajdującym się na Dworcu PKS w Olsztynie.  
  9. Bilet zakupiony on-line lub w Punkcie Sprzedaży Biletów Radex obowiązują tylko na wybrany kurs.
  10. W trakcie podróży pasażerowie winni zachować do kontroli bilet badź unikalny kod biletu.
  11. Bilet przepada, jeśli pasażer nie zjawi się na dany kurs.
  12. Data i godzina kursu może być zmieniona pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby w Punkcie Sprzedaży Biletów Radex lub Biurze Obsługi Klienta przed odjazdem autokaru z przystanku początkowego.
  13. Zmiana taka musi zostać naniesiona na bilet przez upoważnionego pracownika Punktu Sprzedaży Biletów Radex lub Biura Obsługi Klienta.
  14. Bilet bez takiej adnotacji oraz firmowej pieczątki jest nieważny.
  15. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
  16. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
  17. Bilet uszkodzony, zniszczony lub własnoręcznie zmieniany jest nieważny.
  18. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu pasażer zostanie zobowiązany pod rygorem usunięcia z pojazdu do nabycia biletu do miejsca docelowego.
  19. Przewoźnik nie zwraca użytkownikowi jakichkolwiek kosztów związanych z zakupem biletu.
  20. Pasażer, który dokonał zakupu biletu korzystając z jakiejkolwiek ulgi zobowiązany jest posiadać w momencie realizacji przejazdu, na jaki został wydany bilet, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ulgi.
  21. Brak dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnienia do ulg jest podstawą do odmowy wykonania usługi przewozu przez firmę Radex a wartość biletu jaki posiada pasażer nie będzie zwracana - bilet taki traktuje się jako nieuprawniający do przejazdu.
  22. Pasażer posiadający bilet nieuprawniający do przejazdu musi dokonać zakupu biletu normalnego jeżeli zamierza skorzystać z usług firmy Radex. Dopłata do biletu nieuprawniającego nie jest pobierana w autokarach firmy Radex.   

  V. Program lojalnościowy

  1. W programie lojalnościowym biorą udział tylko zarejestrowani użytkownicy kursujący na trasie Orneta – Olsztyn – Warszawa - Olsztyn – Orneta
  2. W programie lojalnościowym biorą udział tylko osoby kupujące bilet on-line.
  3. Zakupione bilety biorą udział w programie lojalnościowym, jeśli użytkownik jest już zarejestrowany na stronie www.radex.net.pl
  4. Osoby rezerwujące bilety nie mogą brać udziału w programie lojalnościowym.
  5. W programie lojalnościowym nie biorą udziału osoby, które zakupiły bilet na pokładzie autokaru.
  6. Program lojalnościowy polega na zbieraniu punktów według specyfikacji, które użytkownik może w dowolnej chwili (po osiągnięciu pewnego minimum punktów) wykorzystać.
  7. Za zakupiony bilet normalny użytkownik otrzymuje 2 punkty.
  8. Za zakupiony bilet inny niż bilet normalny użytkownik otrzymuje 1 punkt.
  9. 10 uzbieranych punktów upoważnia użytkownika do zakupu kolejnego biletu  normalnego ze zniżką 40%
  10. 20 uzbieranych punktów upoważnia użytkownika  do zakupu kolejnego biletu normalnego ze zniżką 90%.
  11. Wielokrotność powyższych punktów upoważnia użytkownika do zakupu odpowiedniej ilości biletów normalnych z odpowiednią do ilości zebranych punktów zniżką.
  12. Zniżka na zakup biletu normalnego nie może przekroczyć 90%
  13. Użytkownik ma prawo wykorzystać punkty w dogodnym dla siebie momencie i w dowolnej możliwej ilości.

   VI.               Płatności

  1. Płatności autoryzowane są przez  eCard.
  2. W przypadku wpłaty kwoty poniżej wartości zamówienia, klient zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty do pełnej wartości.
  3. Płatność kartą i przelewem elektronicznym odbywa się na zabezpieczonej stronie poprzez połączenie szyfrowane.

   VII.          Zwrot należności za bilety

  1. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub po odjeździe środka transportu, na przejazd którym były wydane.
  2. Bilet zakupiony on-line można anulować przed planowym odjazdem środka transportu. W tym celu należy anulować ten bilet na stronie   po wcześniejszym zalogowaniu się oraz wypełnić krótki formularz ze wskazaniem konta, na które ma być dokonany zwrot. Przewoźnik dokonuje zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni roboczych na wskazany rachunek, po potrąceniu opłaty za wykonanie przelewu bankowego w wysokości 4zł. Anulowanie biletu na więcej niż 24 godziny przed planowym odjazdem środka transportu nie jest obciązone odstępnym. Anulowanie biletu w czasie krótszym, niż 24 godziny do odjazdu środka transportu podlega zapłacie odstępnego w kwocie 10,00 złotych.
  3. Bilet zakupiony on-line przez niezalogowanego użytkownika można anulować przed planowym odjazdem środka transportu poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@radex.net.pl ze wskazaniem konta, na które ma być dokonany zwrot oraz danych anulowanego biletu wraz z datą jego obowiązywania, imieniem i nazwiskiem osoby dla której został wystawiony.
  4. W przypadku płatności kartą, zwrot środków jest realizowany na rachunek karty.

  VIII. Karta Stałego Klienta

  1. Posiadacze Złotej Karty – Stały Klient są upoważnieni do zniżki na kursach z Olsztyna do Warszawy w godzinach 5:00, 6:10, 7:00, 10:35, 13:00, 14:00.

  IX. Bagaż

  1. Firma Radex Sp. z o.o. nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą chyba, że szkoda powstała z jego winy.
  2. Bagaż podręczny, przewożony w autobusie oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Radex Sp. z o.o.
  3. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
  4. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  5. Na pokład  autobusu  można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach  nad głowami pasażerów lub pod fotelem.
  6. Firma Radex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecięce, rowery, narty itp.), jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do luku bagażowego  lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
  7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź rzeczy, którym przewóz jest prawnie zabroniony.
  8. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia w Biurze Obsługi Klienta.
  9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie stwierdzenia zajścia.
  10. Z bagażem pozostawionym w autobusie postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.
  11. Jeżeli bagaż jest pozostawiony w autobusie kierowca ma prawo otworzyć go w celu zbadania jej zawartości.
  12. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
  13. Bagaż pozostawiony w luku bagażowym, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany uprawnionemu pasażerowi.
  14. W przypadku bagażu podręcznego jego wydanie następuję po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

  X. Naruszanie porządku

  1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są słyszalne przez innych.
  2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusie oraz przebywanie w nim osób pod jego wpływem.
  3. Zabrania się palenia tytoniu.
  4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.
  5. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
  6. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.
  7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone firmie Radex i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do pokrycia naprawy szkód lub usunięcia zanieczyszczeń.

  XI. Przewożenie zwierząt

  1. W autobusach nie dopuszcza się przewożenia zwierząt.

  XII. Obowiązki przewoźnika

  1. RADEX odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.
  2. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyny niezależnej od RADEX Sp. z o.o. przewoźnik nie jest w stanie dowieść pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi autobusami, zapewnia przewóz zastępczy, a w przypadku odstąpienia pasażera od umowy w okresie wcześniejszym niż 24 h przed odjazdem, dokonuje zwrotu należności bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
  3. Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn za które odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności: 

  - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie,

  - wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,

  - zastosowanie się do żądań policji lub innych służb,

  - akty wandalizmu i terroru,

  - zamknięcie drogi lub jej odcinka, także połączone z objazdem,

  - wyjątkowe natężenie ruchu,

  XIII. Ulgi ustawowe i handlowe stosowane i akceptowane prze Radex na linii przyspieszonej Olsztyn - Warszawa - Olsztyn

   ULGA  100%

  Do ulgi 100% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione:

  DZIECI DO LAT 4 – pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia.
  Korzystanie z oddzielnego miejsca wymaga wykupienia biletu jednorazowego z ulgą 78%.

  POSEŁ  i  SENATOR

  Poseł i senator ma prawo na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego auto­busowego w całej komunikacji.

  STRAŻ GRANICZNA

  Do ulgi 100% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, po­spiesznej, przyspieszonej i ekspresowej firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicz­nej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków ko­munikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.

  ULGA  95 %

  PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO

  Do ulgi 95% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego firmy Radex, na podstawie biletów jednorazo­wych, jest uprawniony:

  Przewodnik towarzyszący  w czasie  podróży osobie niewidomej lub ociemniałej,  na podstawie biletów jednorazowych w  komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun lub przewodnik– należy przez to rozumieć jedną osobę w przy­padku osoby niewidomej, która ukończyła 13 lat albo psa – przewodnika.

  OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO i WOJSKOWEGO I GRUPY

  Opiekun (przewodnik) towarzyszący w czasie podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w  komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

  Uprawnienie przysługuje również opiekunowi inwalidy wojskowego zaliczonemu do I grupy inwalidów w przejazdach komu­nikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

  OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ

  Jeden opiekun towarzyszący w czasie  podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji na podstawie biletów jednora­zowych w  komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej. Opiekun – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią.

  ULGA  93 %

  NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

  Do ulgi 93 % przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

  ULGA  78 %

  Do ulgi 78% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspie­szonej firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby:

  STRAŻ GRANICZNA

  Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;

  CELNIK

  Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym na podstawie biletów jednorazowych  w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

  POLICJANT

  Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy  czynnościach organów egzekucyjnych na podstawie biletów jednorazowych komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

  ŻOŁNIERZ ŻW

  Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i  przyspieszonej.

  DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

  Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych w  komunikacji zwykłej,  przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

  OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

  Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na podstawie biletów jednorazowych  w  komunikacji zwykłej,  przyspieszonej i pospiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.

  INWALIDA WOJENNY i WOJSKOWY I GRUPY

  Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

  ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASDNICZEJ

  Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych  na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

  DZIECKO DO 4 LAT – OSOBNE MIEJSCE

  Dziecko do lat 4 jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

  NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

  Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji  przy przejazdach w komunikacji zwykłej, przyspieszonej  i pospiesznej.

    ULGA  51 %

  NIEWIDOMY  NIEZDOLNY  DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

  Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

    ULGA  49 %

  OSOBA  NIEZDOLNA  DO SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

  Do ulgi 49% przy przejazdach środkami transportu autobusowego w komunikacji zwykłej firmy Radex, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawnione  osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

  Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo po­siadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób   niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło mocy.

  ULGA  37 %

  OSOBA  NIEZDOLNA  DO  SAMODZIELNEJ  EGZYSTENCJI

  Do ulgi 37% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego firmy Radex na podstawie biletów jednorazo­wych, są uprawnione:

  Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji w komunikacji  przyspieszonej i pospiesznej.

  Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo po­siadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia­niu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności nie utraciło.

  DZIECKO 4-5 LAT

  Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  na pod­stawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej .

  NIEWIDOMY

  Osoby niewidome lub ociemniałe, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji  na podstawie bile­tów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

  INWALIDA  WOJENNY  i WOJSKOWY

  Inwalida wojenny nie zaliczony do I grupy inwalidów na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspie­szonej i pospiesznej.

  Uprawnienie to przysługuje również inwalidzie wojskowemu na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.

  KOMBATANT

  Kombatanci i inne osoby uprawnione emeryci, renciści, inwalidzi lub osoby będące ofiarami represji wojennych i powojennych na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

  ULGI HANDLOWE  W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ I PRZYSPIESZONEJ FIRMY RADEX.

  Ulga 30 %

  STUDENT

  Do ulgi 30% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego autobusowego firmy Radex na podstawie biletów jednorazo­wych, są uprawnieni studenci do 26 roku życia, posiadający ważną legitymację studencką. Nie dotyczy to studentów Studium Policealnego oraz studiów podyplomowych w tym doktoranckich.

  Ulga 14%

  CENA PROMOCYJNA

  Cena 24,00 zł dotyczy biletu normalnego na kursie z Olsztyna do Warszawy za okazaniem "Karty Stałego Klienta - Złota Karta" na wybranych kursach . Karta musi zawierać uzupełnione trwale imię i nazwisko posiadacza karty oraz dane te powinny być zgodne z danymi zawartymi na bilecie uprawniającym do przejazdu. 

  I. Kontrola biletów i opłaty dodatkowe

  1. Do przeprowadzania kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiając legitymację służbową kontrolera firmy będącej Przewoźnikiem wraz z identyfikatorem.
  2. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową w oznaczonej wysokości w przypadku stwierdzenia przez kontrolera biletów:

  A/ braku odpowiedniego biletu - 150,00 złotych,

  B/ braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 120,00 złotych,

  C/ spowodowania bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu 450,00 złotych.

  1. Osoba kontrolująca bilety ma prawo:

  -          w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

  -          w razie nie zapłacenia należności i nie okazania dokumentu – ująć Pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania Pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

  -          w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet lub dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem właściciela dokumentu.

 • Do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych, Pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.
 • Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności – ceny biletu, opłaty dodatkowej, bądź obydwu z tych świadczeń i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.
 • Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.
 • Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującego, utrudniający przeprowadzenie kontroli, czy też naruszający godność osobistą osoby kontrolującej, podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 • Opłata dodatkowa zostanie Pasażerowi zwrócona lub umorzona, jeśli osoba, która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, okaże w terminie 7 dni od dnia przewozu w kasie lub siedzibie Przewoźnika właściwy dokument potwierdzający uprawnienie, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w kwocie 20 złotych.
 • Pasażer, z którego winy nastąpiła przerwa w realizacji rozkładu jazdy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z tego tytułu szkody.

 • II.Odwołania i zapłata opłat dodatkowych.


 • Odwołania w formie pisemnej w sprawie nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje Przewoźnik w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania wraz z biletem oraz dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia odwołania.
 • Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany bilet oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia odwołania.
 • Wszelkie zażalenia na pracę osoby kontrolującej rozpatruje Przewoźnik.
 • Podróżny, na którego nałożono opłatę dodatkową obowiązany jest do jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia nałożenia takiej opłaty.
 • Jeśli uiszczający opłatę dodatkową Podróżny dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia jej nałożenia, Przewoźnik umarza wysokość opłaty w części 40 % jej podstawowej wysokości. W takim stanie Podróżny może samodzielnie pomniejszyć wysokość dokonywanej zapłaty opłaty dodatkowej. Za chwilę zapłaty przyjmuje się datę wpływu opłaty dodatkowej na rachunek bankowy Przewoźnika lub datę przekazania wpłaty za pokwitowaniem w biurze Przewoźnika lub w innym miejscu, w którym przyjęcie opłaty może być dokonane.
 • Jeśli uiszczający opłatę dodatkową Podróżny dokona zapłaty gotówką w momencie kontroli, Przewoźnik umarza wysokość opłaty w części 60 % jej podstawowej wysokości. Pozostałe warunki wskazane w ust. 5 zostają zachowane